• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Hình ảnh công trình xây dựng nhà máy phân bón Sông Gianh 9

Đăng lúc 21:22 PM ngày 23.08.20151114

 

 

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Lễ khánh thành nhà máy phân bón Hà Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ