• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Hình ảnh công trình xây dựng nhà máy phân bón Sông Gianh 9

Đăng lúc 21:22 PM ngày 23.08.20151058