• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Một số hình ảnh xây dựng nhà máy phân bón Hà Gianh

Đăng lúc 19:51 PM ngày 28.08.2015895