Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Hình ảnh nhà máy bao bì Nhật Lệ

Đăng lúc 14:18 PM ngày 28.08.2015871