• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Hình ảnh nhà máy bao bì Nhật Lệ

Đăng lúc 21:18 PM ngày 28.08.20151350