• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Chi nhánh Campuchia

Đăng lúc 16:36 PM ngày 30.06.201423577

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI CAMPUCHIA

Trụ sở tại: 10 st 294 sangkat beung keng kong 1 khan chom kar mon, Pnompenh.

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ