• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Chi nhánh Campuchia

Đăng lúc 16:36 PM ngày 30.06.201419414

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI CAMPUCHIA

Trụ sở tại: 10 st 294 sangkat beung keng kong 1 khan chom kar mon, Pnompenh.