• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Chi nhánh Gia Lai

Đăng lúc 14:57 PM ngày 05.07.201420360

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI GIA LAI

Trụ sở đóng tại: Xã Chư á, TP Pleicu, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3 861 329; Fax: 0269.3 861 441

Mã số Chi nhánh: 3100126555-008

Ông Trần Đình Khanh
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Sản xuất phân bón phục vụ cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên.

Hình ảnh Chi nhánh:

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ