• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Chi nhánh Quảng Bình

Đăng lúc 14:53 PM ngày 07.07.201426103

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở đóng tại: 169 Đào Duy Từ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 
Điện thoại: 0232.3 512 418;         Fax: 0232.3 512 418 - 0232.3 514 011
Mã số Chi nhánh: 3100126555-007

 

Ông Biền Văn Hiền
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Sản xuất  phân bón các loại, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Hình ảnh Chi nhánh:

Các sản phẩm:

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ