• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Nhà máy Bao bì Nhật Lệ

Đăng lúc 14:52 PM ngày 06.07.201420379

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - NHÀ MÁY BAO BÌ NHẬT LỆ

Trụ sở đóng tại: Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. 
Điện thoại: 0232.3 836 413; Fax: 0232.3 836 946
Mã số Chi nhánh: 3100126555-005

Nhiệm vụ: 

sản xuất các loại bao bì PP, PE, caton có in ấn phục vụ cho các đơn vị sản xuất phân bón và tiêu thụ ra bên ngoài.

Hình ảnh Nhà máy:

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ