Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Nhà máy Bao bì Nhật Lệ

Đăng lúc 14:52 PM ngày 06.07.201416886

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - NHÀ MÁY BAO BÌ NHẬT LỆ

Trụ sở đóng tại: Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. 
Điện thoại: 0232.3 836 413; Fax: 0232.3 836 946
Mã số Chi nhánh: 3100126555-005

 

Ông Hoành Văn Hành
Giám đốc nhà máy

Nhiệm vụ: 

sản xuất các loại bao bì PP, PE, caton có in ấn phục vụ cho các đơn vị sản xuất phân bón và tiêu thụ ra bên ngoài.

Hình ảnh Nhà máy: