• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Chính sách chất lượng

Đăng lúc 19:33 PM ngày 17.06.201434001

    Tổng công ty Sông Gianh sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng công ty cam kết: Liên tục cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mãi mãi xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

 

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ