• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Chính sách chất lượng

Đăng lúc 19:33 PM ngày 17.06.201431533

Tổng công ty Sông Gianh sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng công ty cam kết: Liên tục cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mãi mãi xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

     Tổng công ty Sông Gianh sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng công ty cam kết: Liên tục cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mãi mãi xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

2. TẦM NHÌN

     Xây dựng Tổng công ty Sông Gianh trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phân bón về công nghệ sản xuất tiên tiến nhất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trong giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo.

3. SỨ MỆNH

     Xây dựng nền nông nghiệp sạch, hiệu quả và bền vững.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

     Cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất Nông nghiệp an toàn, để tạo ra những sản phẩm nông sản sạch - lợi ích cho sức khỏe con người. 
 
SÔNG GIANH - THƯƠNG HIỆU CỦA NHÀ NÔNG./.

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ