• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

Đăng lúc 16:59 PM ngày 23.06.20141350

1.      Đ/c: Cao Ngọc Anh                    Chủ tịch

2.      Đ/c: Trần Ngọc Phú                   Phó Chủ tịch

3.      Đ/c: Nguyễn Văn Hiến               Phó Chủ tịch

4.      Đ/c:  Phạm Thị Lan Dung         Ủy viên BCH-Trưởng Ban Nữ Công

5.      Đ/c: Nguyễn Văn Hùng              Ủy viên BCH

6.      Đ/c: Trần Dũng Trường             Ủy viên BCH

7.      Đ/c: Trương Thanh Chung         Ủy viên BCH

8.      Đ/c: Nguyễn Ngọc Dự               Ủy viên BCH

9.      Đ/c: Lê Thị Kim Cúc                   Ủy viên BCH