Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Công văn về việc tuyên truyền công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Đăng lúc 09:21 AM ngày 30.05.201768

Xem và tải về công văn số 51-/CV/BTGĐUK ngày 15/3/2017 Tại đây