• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK của Ban tuyên giáo Đảng bộ khối doanh nghiệp

Đăng lúc 16:28 PM ngày 30.05.2017342

Xem và tải về Hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK ngày 21/3/2017 Tại đây