• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kế hoạch số 33-KH/ĐUK ngày 16/3/2017 của Đảng uỷ khối doanh nghiệp

Đăng lúc 16:24 PM ngày 30.05.2017366

Xem và tải về kế hoạch số 33/KH/ĐUK Tại đây