Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kế hoạch số 33-KH/ĐUK ngày 16/3/2017 của Đảng uỷ khối doanh nghiệp

Đăng lúc 09:24 AM ngày 30.05.201769

Xem và tải về kế hoạch số 33/KH/ĐUK Tại đây