• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kế hoạch số 35-KH/ĐUK của Đảng uỷ khối doanh nghiệp

Đăng lúc 16:51 PM ngày 30.05.2017345

Xem và tải về kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 27/3/2017 Tại đây