• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

BCH ĐOÀN CS CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - Nhiệm kì 2012 – 2014

Đăng lúc 17:08 PM ngày 23.06.20141356

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Sông Gianh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2014 vào ngày 9/4/2012 đã bầu ra 9 đồng chí trong BCH Đoàn Cơ sở có năng lực chuyên môn tốt, đạo đức chuẩn mực và luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào Đoàn Hội.

Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

 

Chi đoàn

1

Biền Văn Hiền

Bí thư

Văn phòng Tổng Công ty

2

Đinh Thị Đức Phương

Phó Bí thư

NM Bao bì Nhật Lệ

3

Trương Thanh Chung

Uỷ viên Ban Thường vụ

Văn phòng Tổng Công ty

4

Nguyễn Thị Bình

Uỷ viên Ban Chấp hành

Văn phòng Tổng Công ty

5

Nguyễn Hồ Diệp Hà

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh tại Hà Nội

6

Nguyễn Việt Hùng

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh tại Gia Lai

7

Lê Thị Thanh Loan

Uỷ viên Ban Chấp hành

XN phân bón Sông Gianh

8

Nguyễn Đình Thắng

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh tại Đồng Nai

9

Trần Đức Tiễn

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ