Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THÀNH TÍCH & GIẢI THƯỞNG

Đăng lúc 08:37 AM ngày 23.06.20141389