• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Sông Gianh Tự Hào Là Top 10 Doanh Nghiệp Tín Nhiệm Nhất Việt Nam

Đăng lúc 20:26 PM ngày 28.07.20163397

Trong nền kinh tế hiện đại, để đánh giá khả năng hoạt động của Doanh nghiệp thì thẩm định tín nhiệm giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans- Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, viết tắt TPP) và cộng đồng kinh tế  ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt AEC), thì thẩm đinh tín nhiệm đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Trong năm 2015, Tổng công ty Sông Gianh đã chứng minh với các đối tác khách hàng, cổ đông trông Tổng công ty và dư luận xã hội rằng trong thời buổi khó khăn chung của nền kinh tế này và đặc biệt trong tình hình nhiều Doanh nghiệp đang bị nghi ngờ rơi vào khủng hoảng thì Tổng công ty với nỗ lực phi thường của mình đã từng bước phát triển tốt, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín cao trong xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Quốc dân phát triển, tồn tại phát triển bền vững. Chính vì thế, Tổng công ty Sông Gianh nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng xét duyệt, đoàn thẩm định và đã vinh dự nhận được chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệpbằng chứng nhận TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp.

Việc chứng nhận TOP 10 đã nêu được thực hiện đánh giá trên cơ sở các Doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực cùng ngành nghề được quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mà doanh nghiệp đó đã được và sẽ được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015.

M2T- Phòng kinh doanh

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ