• Việt Nam
 • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Sản phẩm

 < 1 2 3 4 >  Last
 • PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8+TE Chuyên Thúc Lúa 2

  Đăng lúc 21:17 PM ngày 09.02.2017940

  PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8+TE Chuyên Thúc Lúa 2

  Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 8%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

 • PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 6.9.3-8S Chuyên Lót Lúa 1

  Đăng lúc 21:07 PM ngày 09.02.20171275

  PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 6.9.3-8S Chuyên Lót Lúa 1

  THÀNH PHẦN: Nts: 6%; P2O5 hh: 9%; K2O hh : 3%; S: 8%. Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo..

 • PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.14.6+8S+TE

  Đăng lúc 20:18 PM ngày 09.02.2017813

  PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.14.6+8S+TE

  Thành phần: Nts: 12%; P2O5hh: 14%; K2Ohh: 6%;Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

 • LÂN HỮU CƠ SINH HỌC CAO CẤP SÔNG GIANH

  Đăng lúc 20:06 PM ngày 19.06.201516069

  LÂN HỮU CƠ SINH HỌC CAO CẤP SÔNG GIANH

  Thành phần: Hữu cơ tổng số: 23,5%; axithumic: 5,6%; P2O5hh: 3,2%; vi sinh vật hữu ích: 5X106 CFU/g

 • PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8 +TE

  Đăng lúc 17:13 PM ngày 19.06.20152950

  PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8 +TE

  Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 6%;  K2Ohh : 4%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo…

 • PHÂN HỮU CƠ VI SINH CAO CẤP SÔNG GIANH

  Đăng lúc 15:56 PM ngày 19.06.201514558

  PHÂN HỮU CƠ VI SINH CAO CẤP SÔNG GIANH

  Thành phần: Độ ẩm: 15%; P2O5hh: 1,5%; Acid Humic: 2,5%; Trung lượng: Ca, Mg, S. Các chủng vi sinh vật hữu ích: Bacillus: 1x106 CFU/g; Azotobacter: 1x106 CFU/g; Aspergillus sp: 1x106 CFU/g.

 • PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10.5.5 + TE

  Đăng lúc 15:07 PM ngày 19.06.20152110

  PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10.5.5 + TE

  Thành phần: Nts: 10%; P2O5hh: 5%;  K2Ohh : 5%; Trung lượng: Ca; Mg; S; Vi lượng: Cu; Zn, B, Mo …..

 • PHÂN ĐA LƯƠNG NPK 6.8.4 + TE

  Đăng lúc 14:02 PM ngày 18.06.20151765

  PHÂN ĐA LƯƠNG NPK 6.8.4 + TE

  Thành phần: Nts: 6%; P2O5hh: 8%;  K2Ohh : 4%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S;SiO2;Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

 • PHÂN ĐẠM HẠT VÀNG SÔNG GIANH 46N+ TE

  Đăng lúc 13:45 PM ngày 18.06.20152870

  PHÂN ĐẠM HẠT VÀNG SÔNG GIANH 46N+ TE

  Thành phần: Nts: 46% + Các nguyên tố vi lượng: Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo …..  

 < 1 2 3 4 >  Last

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ