• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.10.15+TE CD cho cây Công nghiệp

Đăng lúc 16:30 PM ngày 10.02.20171809

Thành phần: Nts: 15%; P2O5hh: 10%; K2Ohh : 15%;  B: 500 ppm; Zn: 500 ppm; Vilượng: Fe; Cu; Mo; Mn…

  1. Công Dụng ( Tác Dụng)
  • Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
  • 2.Hướng dẫn Sử dụng:

Cây trồng

Cách bón

Lượng dùng 

(kg/1000m2)

Cây Cà Phê

Đào rãnh xung quanh tán lá, rộng 15- 20 cm, sâu từ 8-10 cm, rãi đều phân và lấp đất kín phân

 

30- 40

Cây Cao Su

40- 50

Cây Tiêu

0,5- 1kg/gốc

Cây trồng khác

30 -50

 

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ