• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.16.16+TE

Đăng lúc 15:30 PM ngày 10.02.20172616

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 16%; K2Ohh : 16%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo; …

  1. Công Dụng
  • Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, phát triển mạnh chồi, thân, cành, lá. Thúc đẩy sự hình thành hoa, hạn chế rụng quả non,cho quả to, đồng đều và bóng đẹp. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
  • 2. Hướng dẫn Sử dụng (kg/sào bắc bộ)

Loại cây trồng

Lượng bón

Thời kỳ bón

Cây lúa, ngô

4- 8 kg

Bón lót, bón thúc

Cây ăn quả: Cam, vải, nhãn, ổi….

0.2- 0,5 kg/gốc

0,5- 2 kg/gốc

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Cây Công nghiệp

0,5- 1,5 kg/ gốc

Bón lót, bón thúc

Cây trồng khác

4-8 kg

Bón Lót, bón thúc

Nên kết hợp với phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh (thay thế cho phân chuồng) để tăng hiệu quả sử dụng.

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ