• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

PHÂN ĐẠM HẠT VÀNG SÔNG GIANH 46N+ TE

Đăng lúc 13:45 PM ngày 18.06.20152408

Tác dụng:

- Tiết kiệm 20 – 25 % lượng đạm urê bón thông thường.

- Giảm thất  thoát đạm, tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

- Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Rút ngắn thời gian thu hoạch, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây

Lượng bón

Thời kỳ bón

Cây Lúa

2 – 4 kg/sào (360 m2)

Bón thúc 2 -3 lần

Cây Ngô

3 – 5 kg/sào (360 m2)

Bón lót và bón thúc

Cây Chè

4 - 8 kg/sào (360 m2)

Bón sau mỗi đợt thu hái

Các loại rau: Su hào, bắp cải, cải xanh, cải bẹ, cà rốt, súp lơ …

2 – 5 kg/sào (360 m2)

Bón thúc 2 -3 lần

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

0,1 – 0,3 kg/sào (360 m2)

Bón thúc 2 -3 lần/năm

Có thể kết hợp với các loại phân bón khác của Sông Gianh để nâng cao năng suất cho cây trồng