• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Chuyên dùng cho cây Lạc

Đăng lúc 21:20 PM ngày 25.07.20141380

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LẠC

 

Thành phần

Nts: 10%-  K2Oht: 4,4%-  P2O5hh: 2,8%- Mn: 1,7 mg/l- B: 1,0 mg/l- Zn: 2,5 mg/l- Fe: 2,8 mg/l- glucoza, plioxen, oligo, chitosan, chất kích thích sinh trưởng, khoáng vi lượng.

Công dụng

- Tạo nốt sần nhiều, khỏe rễ, giúp cây phát triển tốt.

- Thúc nhiều nhánh, ra hoa nhiều, nở đồng loạt, sai quả.

- Hạt to, chắc, mẩy, năng suất cao.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng

Cách pha

Thời điểm phun

CÂY LẠC

Pha 12g bột ( 1 gói ) với 16-18 lít nước. Phun ướt đẫm, đều thân và lá cây trồng

- Phun khi cây có 3-4 lá

- Phun trước khi ra hoa

- Phun sau khi có củ và trước khi thu hoạch