• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Dung dịch dinh dưỡng tổng hợp ( Dùng cho tất cả các loại cây trồng) Can 2L

Đăng lúc 02:41 AM ngày 26.07.20143090

 

Thành phần

N: 25,75 g/l, P2O5: 17,75 g/l, K2O: 49,7 g/l, Ca: 45,5 PPm, Mg: 12,2 PPm, S: 19,5 PPm, Fe: 379 PPm, Mn: 180 PPm, Cu: 62,5 PPm, Zn: 107 PPm, B: 160 PPm, Mo: 47,5 PPm.

Công dụng

Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây phát triển cực mạnh bộ rễ, cành, thân, lá. Kích thích đâm chồi, đọt non. Qủa to và sai, lá xanh, dày và mướt. Chống chịu sâu bệnh, sương muối phá hại, thời tiết bất lợi.

Cách dùng

+ Cây con: 1 nắp chai pha 3-4 lít nước, 1 can 5 lít pha 1500- 2000 lít nước.

+ Cây lớn, ra hoa, quả: 1 nắp chai pha 2-3 lít nước, 1 can 5 lít pha 1200-1500 lít nước.

Phun sau khi trồng 3-5 ngày, phun lặp lại sau 12-15 ngày, phun sau mỗi lần thu hái.

Phun ướt đều lên cây và tưới đẫm gốc, phun khi mát trời, không mưa.