• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Dung dịch dinh dưỡng tổng hợp ( Dùng cho tất cả các loại cây trồng) Chai 1L

Đăng lúc 02:37 AM ngày 26.07.20144807

 

Thành phần

Nts: 25,75 g/l; P2O5hh: 17,75 g/l; K2Oht: 49,7 g/l; S: 19,5 mg/l; Ca: 45,5 mg/l; Mg: 12,2 mg/l;

 B: 160 mg/l; Mn: 180 mg/l; Zn: 107 mg/l; Cu: 62,5 mg/l; Fe: 379 mg/l; Mo: 47,5 mg/l.

Tác dụng

Bổ sung vi lượng cho cây trồng. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét, kháng bệnh, kích thích ra rễ, khỏe cây, thân cứng, quả to, vỏ sáng, đẹp mã, năng suất cao.

Cách dùng

Pha 30-40 ml dung dịch dinh dưỡng trong 14-16 lít nước, tưới vào gốc hoặc phun vào lúc nắng nhẹ, lặng gió, không mưa.

Tưới hoặc phun khi cây bén rễ, phun định kỳ 8-10 ngày/lần và sau mỗi lần thu hoạch.

 

 

 

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ