• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Phân bón Sông Gianh trên cây Na Chi Lăng - Lạng Sơn

Đăng lúc 13:52 PM ngày 21.08.20181152

Tổng công ty Sông Gianh - Chi nhánh Miền Bắc phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng thực hiện thành công Mô hình sử dụng phân bón Sông Gianh trên cây Na Chi Lăng- Lạng Sơn

Bản tin phát trên đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ