• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Phân bón Sông Gianh trên cây Na Chi Lăng - Lạng Sơn

Đăng lúc 13:52 PM ngày 21.08.2018377

Tổng công ty Sông Gianh - Chi nhánh Miền Bắc phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng thực hiện thành công Mô hình sử dụng phân bón Sông Gianh trên cây Na Chi Lăng- Lạng Sơn

Bản tin phát trên đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn