• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 đã thành công tốt đẹp

Đăng lúc 19:40 PM ngày 25.06.20141059

Ngày 29/12/2010, tại Công ty cổ phần Sông Gianh, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 với sự có mặt của 45 cổ đông, đại diện 89,71% số cổ phần biểu quyết dự họp.

          Đồng chí Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty làm chủ tọa phiên họp đã khai mạc và bế mạc phiên họp.

          Phiên họp đã thảo luận và nhất trí (100%) thông qua tờ trình của HĐQT về chuyển đổi mô hình hoạt động công ty mẹ - công ty con. Thành lập công ty con đó là: Công ty TNHH Xây dựng Sông Gianh 5; thông qua Điều lệ công ty con và thành lập Tổng công ty Sông Gianh; Tờ trình của HĐQT về thay đổi logo và thông qua phương án bộ nhận diện thương hiệu Tổng công ty Sông Gianh. Và các nội dung quan trọng khác.

 

          Hội nghị đã kết thúc trong niền vui tươi, phấn khởi của các cổ đông vì những kết quả trong hoạt động SXKD của công ty năm 2010 và tin tưởng vào sự phát triển của Tổng công ty Sông Gianh trong những năm tiếp theo. 

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh phiên họp ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2010

 

Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc khai mạc phiên họp.


Ông Nguyễn Đình Lực - UVHĐQT, TP Tổng hợp đọc các tờ trình của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông.

 

Ông Cao Ngọc Anh - UVHĐQT, Phó TGĐ đọc tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông.

                                                                     (Tin Phòng tổng hợp)