Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đăng lúc 21:48 PM ngày 07.01.20171004

Ngày 30/12/2016, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Quảng Bình.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc; Tham dự Hội nghị có các ông trong Thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty; Đại diện lãnh đạo các Chi nhánh- đơn vị trực thuộc và hơn 86 đại biểu đại diện cho người lao động trong toàn Tổng công ty đã về dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc đã đánh giá, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2016 và các giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017. Nhận định những khó khăn, thách thức trong năm 2016, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã chủ động bám sát tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của từng đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị trong Tổng công ty nói riêng.

Năm 2016, Tổng công ty hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy phân bón Hà Gianh bằng công nghệ Ure hoá lỏng hiện đại nhất hiện nay tại Bắc Ninh. Các sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu thị trường ở khu vực và tiến tới sẽ xuất khẩu ra các nước khác. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm tại các đơn vị ngày càng được chú trọng và nâng cao theo đúng định hướng chiến lược của Tổng công ty, sản phẩm luôn được khách hàng đánh giá cao và tin dùng.

Năm 2016, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai đột phá trong công tác quản lý điều hành, chú trọng công tác đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đổi mới và nâng cao công tác quản trị, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các đơn vị trong hệ thống.

Với các quyết sách chỉ đạo đúng đắn của Lãnh đạo Tổng công ty và sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của các đơn vị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty không ngừng được nâng cao, về cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng sản xuất - tiêu thụ của hầu hết các mặt hàng đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2015. Nhiều đơn vị có kết quả lợi nhuận tăng trưởng cao so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Việc làm của người động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng công ty cũng đã công bố Quyết định khen thưởng và danh hiệu cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích cao: Về tập thể: Có 5 đơn vị tập thể lao động xuất sắc gồm: CN Đăk Lăk, CN Miền Bắc, Công ty Sông Gianh 5, CN Gia Lai, VP Tổng công ty. Về cá nhân: Có 69 người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty và 161 người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tặng hoa cho các cá nhân đạt thành tích trong năm 2016

Năm 2017 với dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo và nhân viên trong toàn Tổng công ty phải luôn nỗ lực và cố gắng phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra năm 2017; Hội đồng thi đua đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty; Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng đã chứng kiến các đơn vị tham gia kí kết công tác thi đua trong năm 2017.

Ban điều hành Tổng công ty chứng kiến các Chi nhánh, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017của Tổng công ty Sông Gianh đã hoàn thành thành các nội dung, chương trình đề ra.