• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Tổng công ty Sông Gianh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019 - 2023

Đăng lúc 14:49 PM ngày 19.03.20191993

    Ngày 15/03/2019, tại Văn phòng trụ sở chính, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019 - 2023.  Đại hội có sự tham gia của 38 cổ đông chiếm 99,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

    Phát biểu khai mạc Đại hội, Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhấn mạnh rằng “Với lịch sử 30 năm hình thành và phát triển Công ty đã trải qua nhiều bước thăng trầm, biến cố, những lúc khó khăn nhất chúng ta đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, vượt khó để vươn lên tất cả. Đặc biệt 10 năm sau cổ phần hóa đã giúp cho Tổng công ty Sông Gianh có một sức bật mới, sự tự tin cũng như một tập thể làm chủ thực sự, trong bối cảnh nhân lực có nhiều thay đổi, khó khăn thách thức lớn bởi những biến động phức tạp của thị trường, kinh tế trong nước và thế giới. Tổng công ty đã vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao, đưa Tổng công ty Sông Gianh sang trang mới, tạo ra thế và lực mới, thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn 2019 – 2023 và những năm tiếp theo.”

Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội

    Trong khuôn khổ đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:

   - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019-2023).

   - Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2014-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019-2023).

   - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019-2023).

   - Chiến lược phát triển của Tổng công ty nhiệm kỳ III (2019-2023) và tầm nhìn các năm tiếp theo.

   - Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế, Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT – BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019.

   - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty và công ty TNHH Sông Gianh 5.

    Đặc biệt Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023). Với số phiếu tán thành cao, Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) bao gồm 5 thành viên:

   - Ông: Biền Văn Nga: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc

   - Ông: Phan Xuân Hòe: Phó chủ tịch HĐQT

   - Ông: Nguyễn Đình Lực: Thành viên HĐQT

   - Ông: Trương Xuân Đông: Thành viên HĐQT

   - Ông: Trương Quang Vận: Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023) bao gồm:

   - Ông: Lê Quyết Thắng: Trưởng Ban kiểm soát

   - Ông: Phan Văn Vinh: Ủy viên

   - Ông: Nguyễn Văn Hiến: Ủy viên

    Thay mặt cho HĐQT, ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đồng hành của các cổ đông, đồng thời cam kết sẽ cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Tổng công ty chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2019-2023) và mong muốn các cổ đông tiếp tục đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ để Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Một số hình ảnh của đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội nhiệm kỳ III (2019-2023)

Ông: Phan Xuân Hòe - Phó Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019-2023)

Ông : Cao Ngọc Anh-Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2014-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ  III ( 2019-2023)

Ông: Phan Văn Vinh- TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty và công ty TNHH Sông Gianh 5.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019-2023)

GS-TS Vương Khả Cúc – Chủ tịch Ban cố vấn và Ông Cao Ngọc Anh-Chủ tịch Công Đoàn tặng hoa chúc mừng HĐQT nhiệm kỳ III ( 2019-2023)

TS Lê Đình Ân – TV Ban cố vấn và Ông Phan Xuân Hòe đại hiện cổ đông tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023)

Nhật Linh

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ