• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Tổng công ty Sông Gianh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Đăng lúc 14:59 PM ngày 09.08.2017394

Ngày 21/7/2017, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Sông Gianh, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Hội đồng quản trị, Ban cố vấn, Ban điều hành Tổng công ty; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ viên văn phòng Tổng công ty, đại diện công nhân và người lao động các Chi nhánh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã đánh giá kết quả công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự quyết tâm của các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc và các phòng ban, Tổng công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đồng thời kết quả đạt được cho thấy mức độ tăng trưởng cao nhất trong những năm qua so với cùng kỳ. Điều này này thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của Giám đốc các đơn vị thành viên, của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty.

Ông Biền Văn Nga- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017

Hội nghị đã nêu lên những ưu điểm cần phát huy và hạn chế, tồn tại khi thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó phải đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm 2017.

Hội nghị cũng đã nghe các đại biểu tham luận, bổ sung nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của trong 6 tháng cuối năm 2017.

Ông Lê Quyết Thắng- Giám đốc Công ty TNHH Sông Gianh 5 trình bày tham luận

Sau phần tham luận Ông Nguyễn Đình Lực, Phó Tổng giám đốc đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2017; Quyết định tặng “Học bổng tài năng” cho con em cán bộ nhân viên Tổng công ty. Đây là sự ghi nhận của Lãnh đạo Tổng công ty về sự cố gắng, nỗ lực của các cá nhân trong thời gian qua và cũng là nguồn động viên kịp thời để toàn thể CB-CNV Tổng công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

Ông Biền Văn Nga- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trao thưởng cho những cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017

Tổng công ty trao học bỗng tài năng cho con em cán bộ nhân viên Tổng công ty 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc biểu dương các kết quả mà các cá nhân và tập thể CB-CNV Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017, tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đề nghị tập thể CB-CNV Tổng công ty không ngừng cố gắng phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đề ra.

MINH TUẤN