• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Hướng dẫn sử dụng phân bón đa lượng NPK 10.6.4

Đăng lúc 21:29 PM ngày 17.03.20171193

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10-6-4

Thành phần: Nts: 10%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 4%. Trung lượng: Ca, Mg, S. Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo….

Tác dụng:

Sử dụng chăm bón trên mọi chất đất, bón thúc đại trà cho các loại cây trồng: Lúa, ngô, khoai, lạc, đậu đỗ, chè, cam, quýt, nhãn, vải, mía, rau màu….

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây

Lượng bón

Thời kỳ bón

Cây lúa

12- 15 kg

8- 10 kg

   Thúc đẻ nhánh

   Thúc đòng

Cây ngô

15-20 kg

12- 14 kg

   Khi cây 3-5 lá

   Khi cây 6- 8 lá

Cây chè

25- 30 kg/sào 360 m2

   Thời kỳ kd: Bón vào các tháng

   2-4-6-8-10

Cây mía

15- 20 kg

10- 12 kg

   Khi được 2-3 lóng

   Khi được 4- 6 lóng

Cây ăn quả:

Cam, Nhãn, Vải, Na...

0,8- 1 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

   Sau khi thu hái

   Thúc ra hoa

   Nuôi quả

Cây công nghiệp

1- 1,5 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

   Sau khi thu hái

   Thúc cây tạo tán

   Nuôi quả

Các loại hoa,

Cây vườn ươm…

15- 20 kg/sào 360m2

18- 25 kg/sào 3602

   Thúc lần 1

   Thúc lần 2

Cây trồng khác

25- 30 kg/sào 360 m2

  Bón thúc các thời kỳ của cây trồng

Nên kết hợp với các loại phân bón Sông Gianh khác để đạt hiệu quả tối đa.

 

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ