• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Hướng dẫn sử dụng phân đa lượng NPK 6.9.3-8S chuyên lót Lúa 1

Đăng lúc 21:04 PM ngày 17.03.2017480

THÀNH PHẦN: Nts: 6%; P2O5 hh: 9%; K2O hh : 3%; S: 8%. Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo..

1. TÁC DỤNG: Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu một cách cân đối và hợp lý cho cây Lúa. Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất; Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. Tăng khả năng ra rễ cho cây lúa. Giúp cây Lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Dùng bón lót cho cây Lúa

- Lượng dùng: 18-20 kg/ sào Bắc Bộ (360 m)

                      : 25-30 kg/ sào Trung Bộ (500 m)

- Nên kết hợp với phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh (thay thế cho phân chuồng) để tăng hiệu quả sử dụng.

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ