Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kỹ thuật nông nghiệp

 • Kỹ thuật bón phân đa lượng NPK Hà Gianh cho lúa gieo sạ

  Lúc 07:15 AM ngày 21.02.20171832

  Kỹ thuật bón phân đa lượng NPK Hà Gianh cho lúa gieo sạ

  Bộ sản phẩm phân đa lượng NPK Hà Gianh chuyên dùng cho lúa ở các giai đoạn sinh trưởng đã được khảo nghiệm thành công trên đồng đất Thái Bình.

 • Thâm canh cây ăn quả

  Lúc 07:51 AM ngày 07.03.2016367

  Muốn cho cây ăn quả xanh tốt, khỏe mạnh, luôn được mùa thì người trồng phải biết thâm canh, kết hợp những kinh nghiệm hay với việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cho cây ra hoa, đậu ...

 • Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh

  Lúc 15:19 PM ngày 20.07.20151082

  Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh

  Đất chuyên canh rau màu có rất nhiều loài sâu, nấm, vi khuẩn, tuyến trùng cùng tồn tại trong đất và gây hại cây trồng....