Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kỹ thuật nông nghiệp

 • Lưu ý khi thâm canh cây rau màu vụ đông

  Lúc 19:44 PM ngày 07.09.2017763

  Lưu ý khi thâm canh cây rau màu vụ đông

  Để sản xuất rau, màu cho hiệu quả kinh tế cao trong vụ đông 2017 trước những biến đổi khí hậu khó lường, nhà nông cần lưu ý và áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật.

 • Kỹ thuật bón phân đa lượng NPK Hà Gianh cho lúa gieo sạ

  Lúc 14:15 PM ngày 21.02.20173086

  Kỹ thuật bón phân đa lượng NPK Hà Gianh cho lúa gieo sạ

  Bộ sản phẩm phân đa lượng NPK Hà Gianh chuyên dùng cho lúa ở các giai đoạn sinh trưởng đã được khảo nghiệm thành công trên đồng đất Thái Bình.

 • Thâm canh cây ăn quả

  Lúc 14:51 PM ngày 07.03.2016637

  Muốn cho cây ăn quả xanh tốt, khỏe mạnh, luôn được mùa thì người trồng phải biết thâm canh, kết hợp những kinh nghiệm hay với việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cho cây ra hoa, đậu ...

 • Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh

  Lúc 22:19 PM ngày 20.07.20151464

  Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh

  Đất chuyên canh rau màu có rất nhiều loài sâu, nấm, vi khuẩn, tuyến trùng cùng tồn tại trong đất và gây hại cây trồng....