• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Đăng nhập

* Email:
* Mật khẩu:

1. Chỉ là thành viên do ban quản trị cấp thì mới được đăng nhập vào hệ thống.
2. Nếu không đăng nhập được hãy liên hệ ngay với Admin để được cấp lại thông tin.

Lịch công tác tuần Ban điều hành Tổng công ty (ngày 25/12-30/12/2017) - Tổng Công ty Sông Gianh
  • Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Lịch công tác tuần Ban điều hành Tổng công ty (ngày 25/12-30/12/2017)

Đăng lúc 15:41 PM ngày 29.12.2017128

              CÔNG TY CỔ PHẦN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Ban Điều Hành Tổng Công Ty (Ngày 25/12-30/12/2017)

THỜI GIAN

BĐH

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Thứ 2 25/12/2017

Đ/c Nga

- Làm việc tại VP TCT

 

Đ/c Lực

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Đ/c Vinh

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Đ/c Anh

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Đ/c Đông

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Thứ 3 26/12/2017

Đ/c Nga

- Làm việc tại VP TCT, Buổi chiều tham gia Họp giao khoán

 

Đ/c Lực

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Đ/c Vinh

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Đ/c Anh

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Đ/c Đông

- Làm việc tại VP TCT, Họp Giao khoán

 

Thứ 4 27/12/2017

 

 

 

Đ/c Nga

- Làm việc tại VP TCT

 

Đ/c Lực

- Đi công tác từ ngày 27/12-30/12/17

 

Đ/c Vinh

  • Làm việc tại VP TCT

 

Đ/c Anh

  • Đi công tác từ ngày 27/12-30/12/17

 

Đ/c Đông

  • Đi công tác từ ngày 27/12-30/12/17

 

Thứ 5 28/12/2017

Đ/c Nga

  • Làm việc tại VP TCT

 

Đ/c Vinh

  • Làm việc tại VP TCT và các đơn vị trên địa bàn Tỉnh

 

Thứ 6 29/12/2017

Đ/c Nga

  • Làm việc tại VP TCT

 

Đ/c Vinh

  • Công tác Nhà máy Bao bì Nhật Lệ

 

Thứ 7 30/12/2017

Đ/c Nga

- Làm việc tại VP TCT

 

Đ/c Vinh

- Làm việc tại VP TCT

 

CN

 

Nghỉ

 

Tải văn bản về Tại đây