ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CHI NHÁNH CTCP TCT SÔNG GIANH TẠI HÀ NỘI NHIỆM KÌ 2012 - 2014
Vào hồi 14h30’ ngày 5 tháng 12 năm 2011, tại Hội trường Chi nhánh CTCP TCT Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội đã long...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành...
Công đoàn | 1840
Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018
Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018
Đảng bộ | 1490
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XI
Ngày 30/03/2013, Đảng Bộ Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương...
Đảng bộ | 1803
ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH
Chấp hành thông báo số 12/TB-ĐU ngày 21/9/2012 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh về việc thực hiện kế...
Đảng bộ | 1548
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày 28/4/2012 Đảng ủy Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp...
Đảng bộ | 1749
Cơ cấu tổ chức Đảng Bộ
DANH SÁCH BCH, BTV, UBKT ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP SÔNG GIANH Nhiệm kỳ 2010-2015