Chi nhánh Campuchia


 

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI CAMPUCHIA

Trụ sở tại: 10 st 294 sangkat beung keng kong 1 khan chom kar mon, Pnompenh.