Nhà máy Bao bì Nhật Lệ

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - NHÀ MÁY BAO BÌ NHẬT LỆ

Trụ sở đóng tại: Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. 
Điện thoại: 0232.3 836 413; Fax: 0232.3 836 946
Mã số Chi nhánh: 3100126555-005

Nhiệm vụ: 

sản xuất các loại bao bì PP, PE, caton có in ấn phục vụ cho các đơn vị sản xuất phân bón và tiêu thụ ra bên ngoài.

Ông Phạm Thái Hùng
Giám đốc chi nhánh

Hình ảnh Nhà máy: