TT nghiên cứu & ƯDCN

 

 

 

Tên đầy đủ: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở đóng tại: Khu B5, TT Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm,TP.Hà Nội 
Điện thoại: 04.38 374 368; Fax: 04.38 374 368
Mã số Chi nhánh: 3100126555-011

Ông Phan Xuân Hòe
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Phối kết hợp với các nhà khoa học, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất chuyển giao cho các đơn vị phân bón; Sản xuất các loại phân bón lá nước, phân bón lá bột và dung dịch tưới gốc mang nhãn hiệu Sông Gianh.