Hướng dẫn sử dụng phân bón đa lượng NPK 15.10.15+TE chuyên lót Mía 1

THÀNH PHẦN: Nts: 15%; P2O5 hh: 10%;  K2O hh : 15%; Trung lượng: Ca, Mg, S; Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo...

1. TÁC DỤNG: Giúp cho cây Mía sinh trưởng tốt, cây to, khỏe, giảm đổ ngã. Tăng năng suất và chữ lượng đường trong Mía. Tăng khả năng kháng chịu trước thời tiết bất lợi. Nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đơn vị tính: 1000 m2

Thời kỳ dùng

Lượng dùng

Thời kỳ bón

Đối với Mía giai đoạn trồng mới ( Mía tơ)

40 - 60 kg

Bón lót

Đối với Mía lưu gốc

50 - 70 kg

Bón lót

- Nên kết hợp với phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh (thay thế cho phân chuồng) để tăng hiệu quả sử dụng.