Hướng dẫn sử dụng phân đa lượng NPK 16.6.8+TE chuyên thúc Lúa 2

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 8%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

  • 1. Tác dụng:
  • Giúp cây Lúa sinh trưởng và phát triển tốt
  • Đẻ nhánh khỏe, tăng số nhánh hữu hiệu
  • Phân hóa đòng nhanh
  • Cho bôngLúa to, đều, hạt to, chắc mẩy
  • Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
  • 2. Hướng dẫn sử dụng
  • Dùng bón thúc cho cây Lúa
  • Lượng dùng: 7-10 kg/sào
  • - Nên kết hợp với phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh (thay thế cho phân chuồng) để tăng hiệu quả sử dụng.