PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.16.16+TE

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 16%; K2Ohh : 16%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo; …

PHÂ N ĐA LƯỢNG NPK 16.12.8+TE

THÀNH PHẦN: Nts : 16%; P2O5 hh: 12%; K2O hh : 8%; S: 5%; SiO2 : 5%; Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.13.8+TE

THÀNH PHẦN: Nts : 16%; P2O5 hh: 13%; K2O hh : 8%; S: 5%; SiO2 : 5%; Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 13.13.13+TE

Thành Phần: Đa lượng gồm: Nts: 13%; P2O5hh: 13%; K2Ohh: 13%; Trung, vi lượng: Ca, Mg, S, Cu, Zn, B, Mo,…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.0.30+TE

THÀNH PHẦN: Nts: 12%; P2O5 hh: 0%;  K2O hh : 30%; Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo...

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 20.5.20+TE Chuyên thúc Mía 2

THÀNH PHẦN: Nts: 20%; P2O5 hh: 5%;  K2O hh : 20%; Trung lượng: Ca, Mg, S; Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo...

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.10.15+TE Chuyên Lót Mía 1

THÀNH PHẦN: Nts: 15%; P2O5 hh: 10%;  K2O hh : 15%; Trung lượng: Ca, Mg, S; Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo...

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8+TE Chuyên Thúc Lúa 2

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 8%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 6.9.3-8S Chuyên Lót Lúa 1

THÀNH PHẦN: Nts: 6%; P2O5 hh: 9%; K2O hh : 3%; S: 8%. Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo..

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.14.6+8S+TE

Thành phần: Nts: 12%; P2O5hh: 14%; K2Ohh: 6%;Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8 +TE

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 6%;  K2Ohh : 4%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo…

PHÂN HỮU CƠ VI SINH CAO CẤP SÔNG GIANH VS01

Thành phần: Độ ẩm: 15%; P2O5hh: 1,5%; Acid Humic: 2,5%; Trung lượng: Ca, Mg, S. Các chủng vi sinh vật hữu ích: Bacillus: 1x106 CFU/g; Azotobacter: 1x106 CFU/g; Aspergillus sp: 1x106 CFU/g.

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10.5.5 + TE

Thành phần: Nts: 10%; P2O5hh: 5%;  K2Ohh : 5%; Trung lượng: Ca; Mg; S; Vi lượng: Cu; Zn, B, Mo …..

PHÂN ĐA LƯƠNG NPK 6.8.4 + TE

Thành phần: Nts: 6%; P2O5hh: 8%;  K2Ohh : 4%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S;SiO2;Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10.6.4

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10-6-4 Thành phần: Nts: 10%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 4%. Trung lượng: Ca, Mg, S. Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo….

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.15.15+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.15.15+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 20.0.12+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 20.0.12+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.16.8+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.16.8+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 5.10.3

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 5-10-3

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.5.10+8S

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.5.10+8S

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 3.9.6+TE CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LẠC

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 3-9-6+TE CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LẠC