PHÂN HỮU CƠ VI SINH SÔNG GIANH HC 15

Độ ẩm: 30%; Hữu cơ: 15%; Acid Humic: 2,5%. Trung lượng: Ca: 1,0%; Các chủng vi sinh vật hữu ích Bacillus 1 × 106 CFU/g; Azotobacter: 1×106 CFU/g; Aspergillus sp: 1×106 CFU/g

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 5-10-3+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 5-10-3+TE

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH CHUYÊN DÙNG CHO CÁC LOẠI RAU

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH CHUYÊN DÙNG CHO CÁC LOẠI RAU

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 12-5-5-8S+TE

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 12-5-5-8S+TE

Phân hữu cơ khoáng

simply dummy text of the printing and typesetting