Tổng Công Ty Sông Gianh tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

11/07/2022
2502

     Ngày 05/07/2022 Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức thành công Hội nghị “Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022".

     Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ông: Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT; Tham dự Hội nghị có các ông thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị thành viên cùng hơn 110 đại biểu đại diện cho toàn thể các bộ CBCNV lao động của Tổng công ty Sông Gianh.

Ông Biền Văn Nga-Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT đã đánh giá cao những kết quả quả mà các cá nhân đơn vị đã đạt được; Nhiều năm liên tục và 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam, ngành phân bón nói chung và của Tổng công ty Sông Gianh nói riêng; Song trong khó khăn cũng khẳng định được bản lĩnh và khả năng chống chịu, sức sáng tạo của Tổng công ty trong việc nhận định, dự báo để chủ động, linh hoạt, thích ứng từng bước để vượt qua khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Tổng công ty; Từ sự chỉ đạo thống nhất, đoàn kết và quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cho đến sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ nhân viên đã giúp Tổng công ty đạt được ở mức cao nhất có thể các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra; Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đồng thời đảm bảo được tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình 6 tháng cuối năm 2022, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Hội nghị cũng được nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 do ông Nguyễn Đình Lực – Tổng Giám đốc trình bày; Trong đó chỉ ra những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, khó khăn còn tồn tại, đồng thời nêu rõ phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện cho các Đơn vị, Phòng ban đã trình bày các tham luận nhằm đóng góp ý kiến và thảo luận các giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022. 

Ông Nguyễn Đình Lực- Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

  Tại Hội nghị, Hội đồng Quản trị đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho các cá nhân là Cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có thành tích trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Ông Cao Ngọc Anh – Chủ tịch công đoàn TCT cũng đã phát động phong trào thi đua giữa các Phòng ban, đơn vị nhằm đạt kết quả tốt nhất trong hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT trao thưởng cho các Cán bộ Quản lý đạt thành tích

Ông Nguyễn Đình Lực - Tổng Giám đốc trao thưởng cho các Cán bộ nhân viên đạt thành tích

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

     Toàn cảnh Hội nghị sơ kết