"Về chất lượng, phân bón hữu cơ sông Gianh rất tốt"

24/05/2023
609

Đó là chia sẻ của đông đảo hội viên nông dân tại Hội nghị đánh giá chất lượng phân bón hữu cơ Sông Gianh sử dụng cho mô hình thí điểm sản xuất lúa thương phẩm giống ST 25 giai đoạn 1 vụ Đông – Xuân năm 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam).

Nguồn: Báo Dân Việt