Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh và phân bón các loại

Tiêu điểm

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Lễ khánh thành nhà máy phân bón Hà Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ