CHI NHÁNH KINH DOANH MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

02/03/2022
1128

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH KINH DOANH MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở tại: Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã số Chi nhánh: 3100126555-019

Người đại điện: Giám đốc Biền Văn Hiền