CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

02/03/2022
1644

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

Trụ sở tại: Số 169 Đào Duy Từ, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Mã số Chi nhánh: 3100126555-016

Người đại điện: Giám đốc ĐẶNG VŨ THÁI