CHI NHÁNH KINH DOANH MIỀN BẮC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

02/03/2022
1849

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH KINH DOANH MIỀN BẮC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở tại: Cụm công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số Chi nhánh: 3100126555-018

Người đại điện: Giám đốc Nguyễn Văn Sỹ