Công đoàn | 4350
Tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chiều ngày 07/3/2016, Tại văn phòng Tổng công ty, BCH Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm...
Công đoàn | 2207
Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018
Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018