Dung dịch dinh dưỡng tổng hợp ( Dùng cho tất cả các loại cây trồng) Chai 1L

DUNG DỊCH DINH DƯỠNG TỔNG HỢP (DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG) CHAI1 LÍT

Dung dịch dinh dưỡng cho Hoa và Cây Cảnh Chai 1L

DUNG DỊCH DINH DƯỠNG CHO HOA VÀ CÂY CẢNH CHAI 1 LÍT

Dung dịch dinh dưỡng cho cây Ngô Chai 1L

DUNG DỊCH DINH DƯỠNG CHO CÂY NGÔ CHAI 1 LÍT

Dung dịch dinh dưỡng cho cây Chè Chai 1L

DUNG DỊCH DINH DƯỠNG CHO CÂY CHÈ CHAI 1 LÍT

Phân bón Trung Vi Lượng Sông Gianh TE-01

Phân bón Trung Vi Lượng Sông Gianh TE-01

Phân bon Vi Lượng Sông Gianh TE+

Phân bon Vi Lượng Sông Gianh TE+

Sông Gianh K+

Thành phần: Kali hữu hiệu (K2Ohh): 50%; Lưu huỳnh (S): 18%; TE: Bo (B): 50 ppm; Mangan (Mn): 50 ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 1%.