Phân bón hữu cơ Sông Gianh BO-60

Sản phẩm dạng viên nén được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu nhập ngoại chất lượng cao chưa nguồn dinh dưỡng hữu cơ hoạt hoá, hợp chất Humat và các khoáng chất có nguồn gốc 100% tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Phân bón hữu cơ Sông Gianh DOI-55

Sản phẩm dạng viên nén được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu nhập ngoại chất lượng cao chưa nguồn dinh dưỡng hữu cơ hoạt hoá, hợp chất Humat và các khoáng chất có nguồn gốc 100% tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Phân bón hữu cơ Sông Gianh GA - 50

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu nhập ngoại chất lượng cao chưa nguồn dinh dưỡng hữu cơ hoạt hoá, hợp chất Humat và các khoáng chất có nguồn gốc 100% tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

PHÂN HỮU CƠ VI SINH HÀ GIANH 311

Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Axit humic:1,5 %; Đạm tổng số (Nts):3%;  Silic (SiO2hh):1,5%; Canxi (Ca):1,5%;  Magiê (Mg):1,0%. Vi sinh vật: Azotobacter sp., Streptomyces sp., Bacillus sp.: 1 x 106 CFU/g mỗi loại. Độ ẩm:30%. Độ pH H2O:5  

PHÂN HỮU CƠ VI SINH CAO CẤP SÔNG GIANH VS01

Thành phần: Hàm lượng chất hữu cơ:20%; Axit humic:2 %; Vi sinh vật: Azotobacter sp., Aspergillus sp., Bacillus sp.: 1 x 106 CFU/g mỗi loại. Độ ẩm:30%. Độ pHH2O:5.

PHÂN HỮU CƠ VI SINH SÔNG GIANH HC 15

Độ ẩm: 30%; Hữu cơ: 15%; Acid Humic: 2,5%. Trung lượng: Ca: 1,0%; Các chủng vi sinh vật hữu ích Bacillus 1 × 106 CFU/g; Azotobacter: 1×106 CFU/g; Aspergillus sp: 1×106 CFU/g