TT phân bón ngày 15/11: giá ổn định ở các chủng loại
Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho biết, tháng 10/2016 nhập khẩu phân bón của cả nước tăng cả lượng và trị giá so...
Thị Trường Phân Bón Trong Nước Đến Ngày 05/10/2016
Thời gian vừa qua thị trường phân bón trong nước không có nhiều biến động. Giá phân bón các loại và lượng...
Thị trường Phân Bón Trong Nước Từ 01/9-20/9/2016
Thời gian nửa đầu tháng 9 vừa qua thị trường phân bón trong nước nhìn chung ở mức ổn định. Lượng hàng tiêu thụ khá...
TT phân bón tuần đến ngày 16/8: giá phân bón tiếp tục giảm
TT phân bón tuần đến ngày 12/8: giá phân bón tiếp tục giảm
TT phân bón tuần đến ngày 9/8: giá ổn định
Tại miền Bắc, giá các loại phân bón ổn định ở mức thấp do nhu cầu tiêu thụ yếu. Đối với phân Ure, Trung Quốc hạt trong 5.600...
Giá cả phân bón đến ngày 30/07/2016: Giá ổn định
Thị trường phân bón trong nước tuần qua nhìn chung ổn định. Lượng hàng tiêu thụ cao hơn một chút do một số vùng vào...